gallery/sigla_uniunii_europene_cu_text
gallery/sigla guvern
gallery/sigla_afir
gallery/leader
gallery/varianta finala - color

Strategia de Dezvoltare Locală

gallery/p 2_1

Obiectivul general al Strategiei noastre este de a dezvolta inteligent și inovativ un teritoriu rural în care sectorul agricol să se împletească echilibrat cu mediul economic, să fie competitiv și prietenos cu mediul înconjurător, să fie un factor real determinant pentru sporirea bunăstării comunității în toate aspectele vieții de zi cu zi.

 

Acest lucru poate fi realizat prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

- Creșterea competitivității sectorului agricol prin investiții inovative cu precădere în fermele micro, mici și medii până în 80.000 SO-uri din teritoriul GAL, dar și printr-o gestionare rațională și durabilă a resurselor naturale cu accent pe protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.
- Dezvoltarea echilibrată socială și economică a comunităților rurale, prin valorificarea resurselor locale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
- Promovarea valorilor sociale economice culturale prin cooperare transnațională (dintre România și alte state europene) și inter-teritorială (în cadrul teritoriului României) cu alte GAL-uri din România și parteneriatele de tip DLRC sau alte parteneriate, a toleranței și dialogului inter și multicultural. 

Pe parcursul evaluării au fost 3 solicitări de clarificări ce au avut următoarele răspunsuri:

- Răspuns solicitare de clarificări 1.

- Răspuns solicitare de clarificări 2.

- Răspuns solicitare de clarificări 3.

Mai multe detalii găsiți în Strategia de Dezvoltare Locală finanțată ce poate fi descarcată de aici.

Pentru a reusi sa raspundem mai bine nevoilor actuale din teritoriu am solicitat si ni s-a aprobat modificarea strategiei, astfel:

Strategia de Dezvoltare Locala - Versiunea initiala 2016

Strategia de Dezvoltare Locala - Versiunea 1 din 09.11.2017

Strategia de Dezvoltare Locala - Versiunea 2 din 04.04.2018

Strategia de Dezvoltare Locala - Versiunea 3 din 23.05.2018

 

Planul de finantare al Strategiei de Dezvoltare Locală poate fi consultat aici.