gallery/sigla_uniunii_europene_cu_text
gallery/sigla guvern
gallery/sigla_afir
gallery/leader
gallery/varianta finala - color

 Măsura 1.B.1

gallery/m1

Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole.

  • Beneficiari: exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL, cu dimensiuni de 8.000 – 80.000 de SO
  • Sume: maxim 20.000 euro
  • Activități: Actiuni de animare in scopul identificării de noi parteneri, Înființarea și obținerea personalității juridice a asocierii, Schimburi de experienta, Actiuni de formare specifice, Elaborarea de studii privind zona în cauză, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri, etc., Costuri de functionare a retelei. Costurile directe aferente unor investitii incluse in planul de afaceri.

Descarcă fișa măsurii de aici. 

18.10.2018. A fost publicat spre consultare Ghidul Solicitantului aferent Masurii M1.B.1/1B ”Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole”. Il poti consulta aici.